Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Επιστημονικού Marketing Management

Το ενημερωτικό περιεχόμενο του περιοδικού προσφέρεται δωρεάν στους ηλεκτρονικούς αναγνώστες

Η Επιμορφωτική Ύλη προσφέρεται μόνο στους συνδρομητές

Σύνδεση Χρήση
Ξέχασα τον κωδικό μου

Μεγέθη Τραπεζών – Οι 25 Μεγαλύτερες Τράπεζες στον Κόσμο!

Το «ΕΜ» δημοσιεύει την κατάταξη με τις 25 Μεγαλύτερες Τράπεζες στον κόσμο καθώς και την κατάταξη των Μεγαλυτέρων Τραπεζών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η κατάταξη βασίσθηκε στην κατηγορία των βασικών
ιδίων κεφαλαίων (Tier I) όπως αυτά καθορίσθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία.

Επιμέλεια: Θάνος Νιφόρος *

Η οδηγία ιδίων κεφαλαίων ορίζει ως υποχρεωτικά εποπτικά ίδια κεφάλαια για τον υπολογισμό του δείκτη της κεφαλαιακής επάρκειας, το άθροισμα ορισμένων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων
(Τier I capital) και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Tier II capital). Ο ορισμός είναι αυστηρότερος από το να λάβεις κάποιος υπόψη του το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον
δυναμικό κορμό της τράπεζας, ο οποίος είναι τα άμεσα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια που καλύπτουν τρέχουσες ή πιθανές ζημιές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν στην εναρμόνιση του κανονιστικού
ορισμού της κεφαλαιακής επάρκειας, βασισμένου στη στάθμιση του κινδύνου ενεργητικού και στην καθιέρωση ενιαίου δείκτη περί κεφαλαιακής επάρκειας. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της
Βασιλείας απαιτούν ο λόγος των κεφαλαίων προς το ενεργητικό και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία να είναι τουλάχιστον 8%. Τουλάχιστον το ήμισυ των απαιτούμενων κεφαλαίων πρέπει να ανήκει στην
κατηγορία των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) και το υπόλοιπο στην κατηγορία των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Tier II).

Στα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I) περιλαμβάνονται:

 • Mετοχικό κεφάλαιο
 • Αποθεματικά από κεφαλαιοποίηση κερδών, διαφορές υπέρ το άρτιον και λοιπά αποθεματικά
 • Κέρδη εις νέον
 • Καινοτόμοι τίτλοι Τier I, ιδίως προνομιούχες μετοχές μη σωρευτικού μερίσματος
 • Δικαιώματα μειοψηφίας και
 • Αρνητικές διαφορές ενοποίησης

Από τον υπολογισμό των βασικών κεφαλαίων (Τier I) αφαιρούνται:

 • Ο αριθμός των ιδίων μετοχών και ιδίων μετοχών Τier I
 • Οι καθαρές ζημιές προηγούμενων ετών καθώς και οι ζημιές του τρέχοντος έτους
 • Η υπεραξία της επιχείρησης
 • Οι ενδιάμεσες μη δημοσιευμένες καθαρές ζημιές
 • Το 50% του σωρευτικού ελλείμματος από τυχόν ασφαλιστικά προγράμματα καθορισμένων παροχών,
 • Αρνητικές διαφορές αποτίμησης (μετά φόρων) του διαθέσιμου προς πώληση μετοχικού χαρτοφυλακίου και
 • Οι θετικές διαφορές ενοποίησης.

Στα συμπληρωματικά κεφάλαια (Τier II) περιλαμβάνονται κυρίως:

 • Αποθεματικά από την επανεκτίμηση της αξίας των παγίων
 • Αποθεματικά για την κάλυψη γενικών τραπεζικών κινδύνων
 • Προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών
 • Το 45% των θετικών διαφορών αποτίμησης του διαθεσίμου προς πώληση μετοχικού χαρτοφυλακίου και
 • Άλλα πιστωτικά μέσα αόριστης διάρκειας που προσομοιάζουν με ίδια κεφάλαια εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος και υποχρεωτικώς
  μετατρέψιμα χρεόγραφα.

Από το άθροισμα των βασικών (Tier I) και συμπληρωματικών (Tier II) ιδίων κεφαλαίων πρέπει να αφαιρούνται:

 • Τοποθετήσεις σε μη ενοποιημένες θυγατρικές και σε άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα για ποσό άνω του 10% των κεφαλαίων
 • Το 50% του σωρευτικού ελλείμματος από ασφαλιστικά προγράμματα καθορισμένων παροχών για το προσωπικό και
 • Το άθροισμα όλων των συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 10% της κεφαλαιακής βάσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα κύρια ίδια κεφάλαια.

Για την εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών με τις κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται στη στάθμιση κινδύνου, το κεφάλαιο μιας τράπεζας σχετίζεται με το άθροισμα του κινδύνου,
στον οποίο εκτίθεται με το ενεργητικό της και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, όπως αυτό σταθμίζεται με βάση 4 βασικές κατηγορίες κινδύνου 0% (στοιχεία ενεργητικού όπως μετρητά, απαιτήσεις σε
κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις σε τοπικό νόμισμα), 20% (στοιχεία ενεργητικού όπως ο δανεισμός σε Development Banks), σε 50% (στοιχεία ενεργητικού που αφορούν στεγαστική πίστη) και 100%
(στοιχεία ενεργητικού που αφορούν καταναλωτική πίστη κ.λπ.), η καθεμιά από τις οποίες αντανακλά την πιθανότητα ζημιάς μη εκτέλεσης ή υπερημερίας.

Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας όπως αυτές υιοθετούνται απ’ τις τοπικές αρχές των κρατών διαφοροποιούνται ως κάποιο βαθμό.

Όπου αυτό είναι δυνατόν τα στοιχεία των συνολικών ενεργητικών που παρουσιάζονται δεν συμπεριλαμβάνουν εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις και συμβάσεις συναλλάγματος και
επιτοκίων.

Κέρδη προ φόρων χρησιμοποιούνται για να δείξουν τις επιδόσεις των τραπεζών και τα ποσοστά της πραγματικής ανάπτυξης κερδών λαμβάνουν υπόψη τους και τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης Κέρδη Κεφαλαίου υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου κεφαλαίων της προηγούμενης και της πιο πρόσφατης χρονιάς.

* Ο Θάνος Νιφόρος είναι Οικονομολόγος, Relationship Manager στην P&K Asset Management.

Τεύχος:E-shop

Μηνιαίο πρόγραμμα

April 2015
M T W T F S S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Social Media

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Google+

Επικοινωνία

Συγγρού 236

Καλλιθέα, 17672

T: 210 9578130-2

F: 210 9578170

Classics

ΗΓΕΣΙΑ
MARKETING
MANAGEMENT
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ


Νέος Κωδικός

Εισάγετε την διεύθνση email και σύντομα θα λάβετε νέο Κωδικό Πρόσβασης.